ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
30
62
2
ม.2
27
37
64
2
ม.3
30
21
51
2
รวมมัธยมต้น
89
88
177
6
ม.4
14
16
30
1
ม.5
12
22
34
2
ม.6
14
19
33
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
40
57
97
5
รวมทั้งหมด
129
145
274
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...