ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
87
83
170
5
ม.2
94
93
187
5
ม.3
93
93
186
5
รวมมัธยมต้น
274
269
543
15
ม.4
40
83
123
3
ม.5
56
83
139
4
ม.6
40
64
104
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
136
230
366
10
รวมทั้งหมด
410
499
909
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...