ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวิจิตราพิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
79
87
166
5
ม.2
103
101
204
5
ม.3
95
93
188
5
รวมมัธยมต้น
277
281
558
15
ม.4
65
81
146
4
ม.5
33
53
86
4
ม.6
46
70
116
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
144
204
348
12
รวมทั้งหมด
421
485
906
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...