ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอ่างศิลา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
70
91
161
5
ม.2
76
71
147
5
ม.3
73
81
154
5
รวมมัธยมต้น
219
243
462
15
ม.4
30
82
112
4
ม.5
39
71
110
4
ม.6
35
84
119
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
104
237
341
12
รวมทั้งหมด
323
480
803
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...