ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตาลสุมพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
50
55
105
3
ม.2
49
37
86
3
ม.3
41
45
86
3
รวมมัธยมต้น
140
137
277
9
ม.4
31
46
77
3
ม.5
20
45
65
3
ม.6
7
33
40
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
58
124
182
9
รวมทั้งหมด
198
261
459
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...