ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
20
55
2
ม.2
35
36
71
2
ม.3
17
41
58
2
รวมมัธยมต้น
87
97
184
6
ม.4
13
25
38
1
ม.5
11
19
30
1
ม.6
11
17
28
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
35
61
96
3
รวมทั้งหมด
122
158
280
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...