ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
92
103
195
7
ม.2
107
129
236
7
ม.3
89
122
211
7
รวมมัธยมต้น
288
354
642
21
ม.4
67
110
177
7
ม.5
76
100
176
7
ม.6
49
113
162
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
192
323
515
21
รวมทั้งหมด
480
677
1,157
42
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...