ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
80
67
147
4
ม.2
69
66
135
4
ม.3
57
76
133
4
รวมมัธยมต้น
206
209
415
12
ม.4
51
67
118
4
ม.5
45
93
138
4
ม.6
31
70
101
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
127
230
357
13
รวมทั้งหมด
333
439
772
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...