ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
39
38
77
2
ม.2
40
53
93
3
ม.3
41
42
83
3
รวมมัธยมต้น
120
133
253
8
ม.4
16
41
57
2
ม.5
14
43
57
2
ม.6
16
40
56
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
46
124
170
6
รวมทั้งหมด
166
257
423
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...