ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
51
54
105
3
ม.2
49
59
108
3
ม.3
89
77
166
4
รวมมัธยมต้น
189
190
379
10
ม.4
35
50
85
2
ม.5
34
62
96
2
ม.6
21
47
68
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
90
159
249
6
รวมทั้งหมด
279
349
628
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...