ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
68
76
144
5
ม.2
64
80
144
5
ม.3
61
91
152
4
รวมมัธยมต้น
193
247
440
14
ม.4
32
73
105
3
ม.5
26
65
91
3
ม.6
31
71
102
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
89
209
298
9
รวมทั้งหมด
282
456
738
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...