ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
78
87
165
5
ม.2
80
94
174
5
ม.3
92
89
181
5
รวมมัธยมต้น
250
270
520
15
ม.4
32
81
113
3
ม.5
38
71
109
3
ม.6
14
76
90
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
84
228
312
9
รวมทั้งหมด
334
498
832
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...