ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
41
33
74
3
ม.2
38
41
79
3
ม.3
29
50
79
3
รวมมัธยมต้น
108
124
232
9
ม.4
47
62
109
3
ม.5
36
81
117
3
ม.6
31
57
88
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
114
200
314
9
รวมทั้งหมด
222
324
546
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...