ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพังเคนพิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
64
67
131
4
ม.2
57
60
117
4
ม.3
64
79
143
4
รวมมัธยมต้น
185
206
391
12
ม.4
44
68
112
4
ม.5
18
37
55
3
ม.6
25
58
83
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
87
163
250
11
รวมทั้งหมด
272
369
641
23
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...