ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพังเคนพิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
63
62
125
4
ม.2
72
83
155
4
ม.3
68
74
142
4
รวมมัธยมต้น
203
219
422
12
ม.4
20
40
60
3
ม.5
26
58
84
4
ม.6
31
87
118
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
77
185
262
11
รวมทั้งหมด
280
404
684
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...