ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพะลานวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
13
25
38
2
ม.2
9
14
23
1
ม.3
27
16
43
2
รวมมัธยมต้น
49
55
104
5
ม.4
3
9
12
1
ม.5
6
11
17
1
ม.6
3
13
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
12
33
45
3
รวมทั้งหมด
61
88
149
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...