ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
38
34
72
3
ม.2
47
62
109
3
ม.3
50
55
105
3
รวมมัธยมต้น
135
151
286
9
ม.4
18
33
51
2
ม.5
10
26
36
2
ม.6
13
28
41
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
41
87
128
6
รวมทั้งหมด
176
238
414
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...