ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
11
7
18
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
4
0
4
1
ป.4
1
0
1
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
23
11
34
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
18
52
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...