ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
2
3
5
2
ป.1
1
5
6
1
ป.2
5
0
5
1
ป.3
6
1
7
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
23
12
35
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
15
40
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...