ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาดทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
7
23
1
อบ.3
7
14
21
1
รวม อบ.
23
21
44
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
18
10
28
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
16
10
26
1
ป.6
20
12
32
1
รวมประถม
89
66
155
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
87
199
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...