ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
10
24
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
24
18
42
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
9
14
23
1
ป.4
17
15
32
1
ป.5
18
3
21
1
ป.6
15
14
29
1
รวมประถม
81
66
147
6
ม.1
16
8
24
1
ม.2
8
13
21
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
32
27
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
111
248
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...