ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
24
17
41
2
ป.1
8
10
18
2
ป.2
9
15
24
1
ป.3
17
15
32
1
ป.4
18
4
22
1
ป.5
14
14
28
1
ป.6
16
8
24
1
รวมประถม
82
66
148
7
ม.1
8
14
22
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
10
5
15
1
รวมมัธยมต้น
28
25
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
108
242
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...