ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
9
1
10
1
ป.2
6
2
8
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
3
1
4
1
รวมประถม
37
22
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
34
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...