ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
16
29
1
อบ.3
21
11
32
1
รวม อบ.
34
27
61
2
ป.1
20
21
41
2
ป.2
20
17
37
2
ป.3
30
21
51
2
ป.4
29
20
49
2
ป.5
18
20
38
2
ป.6
21
19
40
2
รวมประถม
138
118
256
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
145
317
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...