ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
9
13
22
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
34
35
69
6
ม.1
9
7
16
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
24
18
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
66
133
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...