ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
5
17
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
18
10
28
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
11
4
15
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
46
42
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
52
116
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...