ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจานทุ่ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
4
4
8
2
ป.1
0
0
0
0
ป.2
4
3
7
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
1
4
5
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
14
18
32
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18
22
40
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...