ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
21
12
33
1
รวม อบ.
27
20
47
2
ป.1
20
15
35
2
ป.2
29
19
48
2
ป.3
30
22
52
2
ป.4
30
12
42
2
ป.5
33
21
54
2
ป.6
24
17
41
2
รวมประถม
166
106
272
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
193
126
319
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...