ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
4
4
8
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
21
21
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
25
50
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...