ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
8
6
14
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
0
7
7
1
รวมประถม
23
31
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
37
68
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...