ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
11
26
1
อบ.3
22
11
33
1
รวม อบ.
37
22
59
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
9
17
26
1
ป.3
14
9
23
1
ป.4
10
16
26
1
ป.5
20
16
36
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
78
79
157
6
ม.1
7
9
16
1
ม.2
11
13
24
1
ม.3
11
1
12
1
รวมมัธยมต้น
29
23
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
124
268
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...