ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
8
16
24
2
ป.1
4
11
15
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
41
47
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
63
112
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...