ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
8
12
20
2
ป.1
2
3
5
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
11
4
15
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
1
10
11
1
รวมประถม
32
26
58
6
ม.1
7
1
8
1
ม.2
4
6
10
1
ม.3
12
4
16
1
รวมมัธยมต้น
23
11
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
49
112
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...