ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคำเตยวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
54
44
98
3
ม.2
54
44
98
3
ม.3
46
48
94
3
รวมมัธยมต้น
154
136
290
9
ม.4
30
36
66
2
ม.5
20
40
60
2
ม.6
36
46
82
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
86
122
208
7
รวมทั้งหมด
240
258
498
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...