ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคำเตยวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
51
42
93
3
ม.2
47
45
92
3
ม.3
51
43
94
3
รวมมัธยมต้น
149
130
279
9
ม.4
20
45
65
2
ม.5
40
48
88
3
ม.6
20
32
52
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
80
125
205
7
รวมทั้งหมด
229
255
484
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...