ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโพนทองพิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
2
2
1
อบ.3
1
3
4
1
รวม อบ.
1
5
6
2
ป.1
3
13
16
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
41
45
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
50
92
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...