ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
10
9
19
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
2
8
10
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
25
30
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
39
74
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...