ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
3
10
13
1
รวม อบ.
7
15
22
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
48
43
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
58
113
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...