ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
1
6
7
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
25
31
56
6
ม.1
11
8
19
1
ม.2
14
8
22
1
ม.3
12
3
15
1
รวมมัธยมต้น
37
19
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
64
140
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...