ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
13
24
1
อบ.2
19
18
37
2
อบ.3
26
25
51
2
รวม อบ.
56
56
112
5
ป.1
20
16
36
2
ป.2
25
27
52
2
ป.3
20
36
56
2
ป.4
26
15
41
2
ป.5
31
22
53
2
ป.6
18
29
47
2
รวมประถม
140
145
285
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
196
201
397
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...