ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
8
9
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
13
16
29
3
ป.1
8
5
13
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
35
37
72
6
ม.1
2
6
8
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
5
0
5
1
รวมมัธยมต้น
15
11
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
64
127
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...