ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
18
39
2
อบ.3
21
22
43
2
รวม อบ.
42
40
82
4
ป.1
19
18
37
2
ป.2
27
19
46
2
ป.3
17
20
37
2
ป.4
30
21
51
2
ป.5
20
17
37
1
ป.6
17
16
33
1
รวมประถม
130
111
241
10
ม.1
22
20
42
1
ม.2
28
15
43
1
ม.3
19
13
32
1
รวมมัธยมต้น
69
48
117
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
241
199
440
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...