ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
18
44
2
อบ.3
20
13
33
1
รวม อบ.
46
31
77
3
ป.1
25
18
43
2
ป.2
25
18
43
2
ป.3
26
20
46
2
ป.4
23
25
48
2
ป.5
18
14
32
1
ป.6
14
14
28
1
รวมประถม
131
109
240
10
ม.1
14
22
36
1
ม.2
24
19
43
2
ม.3
16
13
29
1
รวมมัธยมต้น
54
54
108
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
231
194
425
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...