ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
9
17
1
อบ.2
14
11
25
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
33
31
64
3
ป.1
10
9
19
1
ป.2
17
15
32
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
12
22
34
1
ป.5
23
10
33
1
ป.6
11
16
27
1
รวมประถม
81
79
160
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
110
224
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...