ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
12
12
24
3
ป.1
9
2
11
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
37
20
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
32
81
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...