ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
4
4
1
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
13
13
26
3
ป.1
0
1
1
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
16
20
36
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
33
62
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...