ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
8
5
13
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
6
0
6
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
2
0
2
1
ป.5
1
4
5
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
25
15
40
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
20
53
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...