ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนหัน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
3
8
11
3
ป.1
0
2
2
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
0
1
1
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
12
16
28
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15
24
39
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...