ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
6
1
7
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
15
9
24
3
ป.1
8
1
9
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
30
17
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
26
71
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...