ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนสำราญวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
6
7
1
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
12
21
33
3
ป.1
4
3
7
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
32
33
65
6
ม.1
5
5
10
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
24
18
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
72
140
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...