ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
0
3
1
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
24
19
43
3
ป.1
9
5
14
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
5
12
17
1
ป.5
11
13
24
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
42
51
93
6
ม.1
5
9
14
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
17
19
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
89
172
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...