ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
8
11
1
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
15
13
28
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
4
0
4
1
ป.6
9
2
11
1
รวมประถม
30
17
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
30
75
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...