ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนหว้านไพล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
4
13
1
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
16
18
34
3
ป.1
9
6
15
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
10
15
25
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
40
41
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
59
115
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...